Wysokie kompetencje,
umiejętność współpracy
oraz integralność charakteru
są niezbędne, aby stworzyć trwałą
wartość w biznesie.

coach biznesowy Maciej Wiśniewski

Maciej Wiśniewski

Specjalizuję się w zakresie przywództwa, zarządzaniaskutecznej komunikacji i organizacji. Na co dzień pracuję z przedsiębiorcami, liderami, menedżerami, firmamizespołami, wspomagając ich jako coach, mentor, trener biznesu, mówcakonsultant w osiąganiu efektywności oraz skuteczności zawodowej i osobistej.

Byłem partnerem i członkiem zarządów Andersen Business Consulting i Deloitte. Zarządzałem też firmami świadczącymi usługi profesjonalne w branży nowych technologii: S&T Services Polska, Fujitsu Technology Solutions.

Jestem członkiem rad nadzorczych spółek informatycznych. Jestem wykładowcą Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz współpracuje z SWPS.

Współpracuję również ze światowej sławy ekspertami w dziedzinie przywództwa, komunikacji oraz coachingu i mentoringu przywódczego m.in. z dr. Johnem C. Maxwellem. Jestem absolwentem MBA z The University of Chicago oraz IESE Business School w Barcelonie.


Nie musisz naśladować kogoś innego
Wystarczy, że będziesz najlepszą wersją siebie!

Zapraszam do mojego “Inner Circle”

Dołącz do bliskiego mi grona liderów, menedżerów i przedsiębiorców, którzy dbają o rozwój własny oraz budowę zdrowych firm, organizacji i zespołów.

Dołączając od razu, możesz odebrać swój prezent: „Myśli w drodze”- 40 minut czytanych przeze mnie inspirujących myśli i refleksji, autorstwa wielkich myślicieli i praktyków, żyjących na przestrzeni wieków. Ich myśli inspirowały i inspirują nieprzerwanie miliony ludz i można od razu wykorzystać zarówno w życiu osobistym oraz zawodowym.

Oferta współpracy

Jako znany coach, trener rozwoju osobistegobiznesu pomagam profesjonalistom i ich firmom osiągać jak najlepsze wyniki zawodowe, korzystać z potencjału ich organizacji, przy zachowaniu dbałości o relacje międzyludzkie oraz życie osobiste. Wśród prowadzonych przeze mnie projektów dominują następujące typy usług:

Szkolenia biznesowewarsztaty coachingowe dla firm

Doradzam prezesom, członkom zarządów, właścicielom firm, menedżerom oraz ich zespołom w obszarach przywództwa, zarządzania, organizacji i komunikacji interpersonalnej. Wyższa kadra zarządzająca napotyka na takie same wyzwania jak wszyscy liderzy z jedną istotną różnicą – konsekwencje ich działań: tego, co mówią, co robią, jak zachowują się w obliczu wyzwań, mają wpływ na działania innych, czasem setek czy tysięcy innych osób. Kluczową umiejętnością, jaką powinni posiadać członkowie wyższej kadry zarządczej, jest inspirowanie ludzi do jednoczesnego podążania w jasno określonym, wspólnym kierunku, dążenia do osiągnięcia wspólnego celu oraz realizacji we właściwy sposób odpowiednich zadań przez właściwie dobrany zespół ludzi. Niestety, poprzestanie jedynie na zdobyciu wiedzy o tym, co należy zrobić, rzadko wystarcza do osiągnięcia wyznaczonego celu i zbudowania skutecznej organizacji. Już samo określenie i jasne sformułowanie misji, wizji lub strategii może stanowić nie lada wyzwanie. Podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów o tym, co robić, a czego nie, wyraźne komunikowanie tych wyborów reszcie organizacji oraz uzyskanie wsparcia kluczowych osób (z których część może się z Tobą nie zgadzać lub wręcz nawet nie chcieć, abyś odniósł sukces) i pełnego zrozumienia podejmowanych decyzji oraz właściwego ukierunkowania działania ich podwładnych, jest jeszcze trudniejsze. I o wiele ważniejsze. Pracuję z wyższą kadrą kierowniczą w formie sesji doradczych, szkoleń mentoringowych i coachingowych, a także pomagając przy opracowaniu i weryfikowaniu strategii. Prowadzę szkolenia dla menedżerówkadry zarządzającej. Warsztaty coachingowe mają charakter indywidualny lub warsztatowy z grupą liderów danej organizacji.


Współpraca indywidualna i programy otwarte – zajęcia z komunikacji, treningi rozwoju osobistego

Profesjonalny coaching zorientowany na rezultaty ma wiele zalet, niemniej jednak jego podstawowym celem jest wsparcie uczestnika w osiągnięciu sukcesu. Oczywiście, każdy uczestnik może ten sukces definiować inaczej, zgodnie z jej lub jego celami, potrzebami i wartościami. W zależności od tego, czy zależy Ci na rozwoju kompetencji miękkich, poprawie umiejętności związanych ze skutecznym zarządzaniem zespołem czy rozwoju osobistym – pomogę dobrać Ci odpowiedni trening, program i szkolenie biznesowe, które pomoże Ci osiągnąć cel!

coachingu biznesowym chodzi o powiązanie potencjału uczestnika programu z jego wynikami. Jego kontekst służy temu, by biorący w nim udział sami nauczyli się znajdować rozwiązania, a także zbudowali poczucie własnej wartości i odwagi.

Nie samo przywództwo – czyli wskazówki jak budować wartość

Publikowane artykuły