Szkolenia z komunikacji w zespole

komunikacja interpersonalna szkolenie

Jestem przekonany, że szkolenia dla kadry kierowniczej oraz facylitacja spotkań zarządów mogą pomóc w znacznym zwiększeniu wydajności Waszej organizacji! Zawodowy coaching zespołowy i grupowy dedykowany zarządom oraz zespołom kierowniczym przyspiesza przechodzenie przez fazy rozwoju grupy, tj. formowanie, sztormowanie, normowanie lub działanie, a tym samym przyspiesza rozwój firmy i jej kultury. Zarząd oraz zespół zarządczy wyznaczają kierunek strategiczny dla firmy, zaś zachowanie i postawy członków zarządu wyznaczają jej kulturę.

Nowoczesne szkolenia managerskie na wysokim poziomie

Wielu liderów doświadcza ogromnej presji na szybki rozwój swoich firm, często w bardzo dynamicznych i niepewnych warunkach. Szkolenia dla kadry zarządzającej i zespołów kierowniczych pomagają liderom budować zespoły, które osiągają wysokie wyniki.

  • Moje podejście do warsztatów z zarządzania zespołem często zaczyna się od diagnozy – starannego zebrania informacji zwrotnych poprzez ankiety, badania 360 i wywiadu z samymi managerami, zarządem firmy i innymi osobami, które mają szerokie kontakty z zespołem kierowniczym.
  • Przeprowadzam również ilościową ocenę pracy i dynamiki zespołu.
  • Opracowuję i prezentuję wyniki diagnozy, omawiam mocne strony i możliwości rozwoju oraz wspólnie z zespołem ustalamy cele rozwojowe.

Coaching zespołowy i grupowy odbywa się w kontekście bieżącej pracy. Nad indywidualnymi oraz zespołowymi celami rozwojowymi pracujemy w ramach regularnych spotkań w firmie wyjazdów lub sesji roboczych w podzespołach – jeżeli jest to potrzebne. Szkolenia managerskie oraz z przywództwa w firmie i organizacji przynoszą wiele korzyści dla zespołu czy organizacji.

Zalety profesjonalnego coachingu

Sesje coachingowe po pierwsze, pomagają określić, w jakich obszarach zespół powinien się rozwijać. Po drugie, dzięki nim zespoły uczą się lepiej ze sobą współpracować, prowadzić komunikację budować zaufanie, skutecznie i konstruktywnie się konfrontować, zwiększać zaangażowanie oraz współodpowiedzialność. Po trzecie, koncentrują się na osiąganiu celów poprzez doskonalenie się oraz wpływanie na zmiany w relacjach pomiędzy członkami zespołu. Zaufanie, jasność celów, ich wzajemne dopasowanie oraz poprawa kultury organizacyjnej i jej zdrowia są powszechnymi rezultatami szkolenia zespołowego.

Warsztaty z psychologii komunikacji

Co najważniejsze, coaching zespołowy przekłada się na wymiernie wyższą efektywność zespołu i poprawia zdolność zespołu do osiągania kluczowych wyników strategicznych. Metoda szkoleń interpersonalnych jest idealnym rozwiązaniem dla ważnych, jednorazowych lub cyklicznych strategicznych spotkań managerów, kadr kierowniczych oraz zespołów projektowych. Pozwala ona wykorzystać potencjał, wiedzę i kompetencje uczestników sesji, zapewniając optymalne rozwiązania, których autorami są członkowie warsztatów coachingowych.