Coachingmentoring indywidualny – biznesowy, zarządczy, menedżerski

mentoring biznesowy

Profesjonalny coachingmentoring w trybie indywidualnym „One-On-One” to intensywna praca o charakterze mentoringowym lub/i coachingowym dla przedsiębiorców, członków zarządów i kadr kierowniczych.

Niestety kultura wielu organizacji wspiera ukrywanie niekompetencji. A gdy nie jest się świadomym swojej niekompetencji, nie można podejmować działań, prowadzących do autentycznego rozwoju. Milowym krokiem w rozwoju każdego człowieka jest przejście od tzw. „nieświadomej niekompetencji” (nie wiem, że nie wiem) do świadomej kompetencji (nie wiem, że wiem). Rolą coacha biznesowego oraz mentora jest pomóc uczestnikowi takiego programu porzucić dotychczasowe ukrywanie niekompetencji, zdobyć właściwą wiedzę oraz podjąć konkretne działania, prowadzące do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jak bowiem powiedział Carl Gustav Jung: „Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”

W tym trybie prac możemy mieć do czynienia z dwoma dyscyplinami:

I

Profesjonalny coaching jest sprawdzoną i skuteczną metodą pracy indywidualnej lub grupowej, której celem jest wsparcie uczestników w zwiększaniu tempa rozwoju oraz polepszeniu efektów podejmowanych działań w środowisku zawodowym i osobistym. Pośrednim celem coachingu biznesowego jest uczenie uczestnika samodzielnego szukania odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. W coachingu zakłada się, że każda osoba jest z natury kreatywna, pomysłowa i wyposażona w niezbędne zasoby do tego, aby samodzielnie stawiać czoła i rozwiązywać pojawiające się problemy i wyzwania. Często jednak napotyka na trudności w korzystaniu ze swej kreatywności czy inicjatywy w życiu zawodowym i osobistym.

Maciej Wiśniewski znany coach, trener rozwoju osobistego, biznesukomunikacji interpersonalnej

Jako profesjonalista i praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i osobistym oraz zachowując zasady obowiązujące w International Coaching Federation (ICF), dostosowuję sposób, tempo oraz tryb pracy do konkretnych potrzeb klienta, aby pomóc mu w wypracowaniu rozwiązań oraz najbardziej odpowiednich dla niego strategii działania. Każda sesja jest poświęcona ściśle określonym, ważnym dla uczestnika zadaniom oraz kończy się ustaleniem przez uczestnika planu konkretnych działań i podjęciem zobowiązania za ich realizację. Dzięki prowadzonemu w taki sposób profesjonalnemu coachingowi uczestnik ma szansę na osiągnięcie konkretnych, mierzalnych efektów swojej pracy w jego naturalnym środowisku. Chcesz poprawić swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnejzarządzania zespołem? Zależy Ci na rozwoju kompetencji miękkich? Zapraszamy na szkolenia, specjalne warsztaty z psychologii komunikacji oraz treningi.

II

W procesie mentoringowym szczególny nacisk kładziemy na dzielenie się doświadczeniami mentora z klientem, natomiast w procesie coachingowym podkreśla się odnajdywanie przez klienta własnych rozwiązań. O ile w relacji coachingowej coach biznesowy nie doradza ani nie dzieli się swoimi doświadczeniami zawodowymi czy osobistymi, to dzielenie się tymi doświadczeniami jest właśnie sednem mentoringu. Mentoring jest procesem przekazywania wiedzy, kapitału społecznego i wsparcia klienta w obszarach pracy, kariery, rozwoju zawodowego oraz osobistego. Podobnie jak w przypadku coachingu, dzięki prowadzonemu w taki sposób profesjonalnemu mentoringowi, uczestnik ma szansę na osiągnięcie konkretnych, mierzalnych efektów swojej pracy w jego naturalnym środowisku, bazując dodatkowo na doświadczeniu mentora oraz wiedzy, którą posiada w obszarze dotyczącym zakresu, tematyki i celów współpracy. Również jak w przypadku coachingu biznesowego każda sesja kończy się ustaleniem przez uczestnika planu konkretnych działań oraz podjęciem zobowiązania za ich realizację.

mentor biznesowy

Coaching biznesowy

Szukasz doświadczonego coacha rozwoju osobistego? Chcesz skutecznie zarządzać zespołem pracowników oraz polepszyć wyniki swojego przedsiębiorstwa? Nazywam się Maciej Wiśniewski i jako mentor, coach, trener komunikacji interpersonalnej oraz mówca od wielu lat pomagam innym osiągać jak najlepsze wyniki w środowisku zarówno osobistym, jak i zawodowym. Serdecznie zapraszam do udziału w prowadzonych przeze mnie warsztatach coachingowych oraz szkoleniach biznesowych.

Czy myślisz…

Czy myślisz, że możesz osiągać jeszcze więcej – zawodowo i osobiście?

Masz rację – to jest możliwe! A czy wiesz, co mają ze sobą wspólnego sportowcy osiągający najlepsze wyniki oraz najskuteczniejsi przedsiębiorcy i menegerowie na całym świecie? Wszyscy oni mają swoich trenerów (ang. coach). Wszyscy liderzy światowej klasy mają przy sobie kogoś, kto może być ich powiernikiem, konsultantem, polemistą i, jeżeli to konieczne, krytykiem. Kogoś, kogo jedynym celem jest wsparcie ich w realizacji zamierzeń i pomoc w pokonywaniu przeszkód, doprowadzenie do wyznaczania i osiągania celów, przy zapewnieniu, że pośród szeregu ważnych spraw, te najważniejsze z nich mają nadane najwyższe priorytety.