Warsztaty i wykłady otwarte

Obecne programy i wystąpienia

  • Zapraszam na autorski program rozwoju osobistego pt. “PRZEZ CIEMNY LAS – odnaleźć sens w drugiej połowie życia, czyli jak wreszcie dorosnąć?” Informacje na jego temat oraz zapisy są możliwe poprzez stronę www.ciemny-las.pl . O tym programie opowiadaliśmy wspólnie z Martyną Goryniak w trakcie konferencji APPendix w październiku 2019 roku. Nasze wystąpienie zostało opublikowane na kanale APPendix na YouTube oraz jest dostępne na moim >>blogu. Kilkuletnia współpraca pomiędzy mną i Martyną oraz wspólne zainteresowania tematyką poszukiwania sensu “w drugiej połowie życia”, będącego istotnym zagadnieniem dla klientów coachingowych oraz tych, którzy pracują w ramach zajęć terapeutycznych stały się podstawą do opracowania tego programu. Zainspirowani pracami m.in. takich autorów jak dr James Hollis, dr Jon Kabat- Zinn, M. Scott Peak, Pinokla Estes, Bruno Bettelheim oraz własnymi doświadczeniami i obserwacjami w naszej pracy – także i my zaczęliśmy poszukiwać odpowiedzi na pytania, jakie pojawiają się w tej fazie życia.
  • W roku akademickim 2019/20 jestem wykładowcą i trenerem Akademii Psychologii Przywództwa, prowadząc wykłady oraz laboratoria treningowe z uczestnikami i słuchaczami Akademii. Zainteresowanych zapraszamy na stronę: https://www.biznes.edu.pl/akademia-psychologii-przywodztwa-app-infomacje-ogolne
  • W roku akademickim 2019/20 będę prowadził zajęcia warsztatowe pt. „Osobowość i wartości lidera” na kierunku Zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zainteresowanych zapraszam na stronę: https://www.swps.pl/oferta/warszawa/studia-pierwszego-stopnia/zarzadzanie-i-przywodztwo