Badania kompetencji i kultury przywódczej typu 360

Wraz z zespołem Inspire Leadership wspieram klientów w ocenie kompetencji przywódczych i wpływu na innych, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów i szans do rozwoju poprzez oceny typu „360 stopni”, przy wykorzystaniu The Maxwell Leadership Assessment oraz innych cennych narzędzi. Przykładowo, ocena bazuje również na modelu „5 poziomów przywództwa” i mierzy cechy, które pomagają liderom osiągać sukces na kolejnych poziomach przywództwa. Badania typu 360 stopni mogą być wykonywane indywidualne, dla całych zespołów lub firm. Częścią każdego badania jest indywidualna sesja informacji zwrotnej.

Ocena Maxwell Leadership Assessment to kompleksowa ocena 360° w oparciu o model 5 poziomów przywództwa autorstwa dr. Johna C. Maxwella. Można dzięki niej dowiedzieć się, jak inni postrzegają daną osobę w roli lidera. Badanie i model są oparte na solidnych założeniach i potwierdzonych badaniach, które przeprowadzono w wiodących firmach z listy Fortune 500 i Fortune 1000 w USA oraz w szeregu firm na całym świecie. Ocena on-line jednej osoby zajmuje ok. 15 minut.

Główne cechy badania to:

 • Ocena 64 atrybutów lidera
 • Informacje zwrotne zebrane w prostym, intuicyjnym i łatwym do odczytania raporcie
 • Podsumowanie atrybutów przywódczych na końcu raportu, zawierające listę wszystkich pozycji od najwyższej do najniższej w oparciu o uśrednione wyniki
 • Nieograniczona liczba oceniających
 • Dodatkowe pisemne komentarze oceniających zawarte w raporcie z badania
 • Wyniki kategorii ujęte są w obszarach Pozycji, Przyzwolenia, Skuteczności, Rozwoju Innych i Autorytetu Osobistego, zgodne z modelem 5 poziomów przywództwa Johna Maxwella

Nasza kompleksowa usługa obejmuje następujące TRZY KOMPONENTY:

 • wsparcie SYSTEMOWE (wykorzystanie informatycznego systemu internetowego on-line do zbierania danych i administrowania procesem oceny 360)
 • METODYKĘ oceny zgodną w 100% z modelem 5 poziomów przywództwa
 • FEEDBACK – sesje informacji zwrotnych udzielanych przez doświadczonych praktyków biznesu i certyfikowanych członków The John Maxwell Team

Charakterystyka narzędzia

Wykorzystywane przeze mnie narzędzie charakteryzuje się następującymi cechami, zapewniającymi skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie oceny 360:

 • pełna obsługa badania dla uczestników w języku polskim oraz w angielskim,
 • raporty końcowe dla uczestników w języku polskim oraz angielskim,
 • możliwość prowadzenia procesu oceny samodzielnie przez pracowników Klienta, bez potrzeby angażowania dostawcy, poprzez łatwy interfejs operatora,
 • pełna anonimowość indywidualnych ocen w procesie badania 360 dla osób oceniających,
 • możliwość rozpoczęcia badania od razu w momencie dostarczenia przez klienta danych uczestników (nie ma konieczności konfiguracji narzędzia),
 • brak ograniczeń co do liczby uczestników, zarówno ocenianych, jak i oceniających,
 • format raportów umożliwiający ich porównywanie z poprzednimi badaniami osób ocenianych w metodologii 5 poziomów przywództwa w organizacji, co pozwala na zachowanie spójnego modelu oceny i rozwoju kompetencji przywódczych w firmach posługujących się modelem 5 poziomów,
 • zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania danych zgodne z RODO, w tym zapewnienie anonimowości oceniających,
 • możliwość bezzwłocznego – niezależnie od skali projektu – wdrożenia oceny i uzyskania wyników badania.

Charakterystyka metodyki

Metodyka badania jest w pełni zgodna z modelem 5 poziomów przywództwa, której autorem jest dr John C. Maxwell i obejmuje 64 atrybuty lidera przez niego zdefiniowane.

Model Pięciu poziomów przywództwa:

 • jest jasną, klarowną i praktyczną koncepcją przywództwa, której może się nauczyć każdy lider;
 • został sprawdzony w tysiącach firm i organizacji w ponad 120 krajach na całym świecie;
 • zakłada on, że przywództwo wynika z podejmowanych działań, a nie tylko z zajmowanego stanowiska
 • oraz że miarą skuteczności przywództwa jest wpływ, a nie tytuł.

Model pięciu poziomów przywództwa stanowi jasny plan rozwoju cech i kompetencji przywódczych – stawania się naturalnym liderem.

Sesje informacji zwrotnych

Każda ocena jest zakończona indywidualną sesją informacji zwrotnych.

 • sesje są prowadzone przez certyfikowanych przez dr. Johna Maxwella członków The John Maxwell Team wymienionych na stronie tej organizacji: https://www.johnmaxwellgroup.com/coaches/,
 • trenerzy prowadzący sesje mają własne, ponad 10-letnie doświadczenie zarządcze i kierownicze i umieją przełożyć otrzymane przez uczestników wyniki na specyfikę ich wyzwań z racji stanowisk, które zajmują,
 • praca trenerów jest poddawana stałej superwizji w ramach programu mentoringowego The John Maxwell Team (uczestniczą w programie mentoringowym The John Maxwell Team).