Badania kompetencji i kultury przywódczej typu 360

Wraz z zespołem Inspire Leadership wspieram Klientów w ocenie kompetencji przywódczych i wpływu na innych, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów i szans do rozwoju poprzez oceny typu „360 stopni”, przy wykorzystaniu The Maxwell Leadership Assessment oraz innych cennych narzędzi. Przykładowo, ocena bazuje również na modelu „5 poziomów przywództwa” i mierzy cechy, które pomagają liderom osiągać sukces na kolejnych poziomach przywództwa w firmie lub organizacji. Badania typu 360 stopni mogą być wykonywane indywidualnie, dla całych zespołów lub firm. Częścią każdego badania jest indywidualna sesja informacji zwrotnej.

Ocena Maxwell Leadership Assessment to kompleksowa ocena 360° w oparciu o model 5 poziomów przywództwa autorstwa dr. Johna C. Maxwella. Można dzięki niej dowiedzieć się, jak inni postrzegają daną osobę w roli lidera. Badanie oraz model są oparte na solidnych założeniach i potwierdzonych badaniach, które przeprowadzono w wiodących firmach z listy Fortune 500 i Fortune 1000 w USA, a także w szeregu firm na całym świecie. Ocena online jednej osoby zajmuje ok. 15 minut.

Główne cechy badania to:

 • ocena 64 atrybutów lidera,
 • informacje zwrotne zebrane w prostym, intuicyjnym i łatwym do odczytania raporcie,
 • podsumowanie atrybutów przywódczych na końcu raportu, zawierające listę wszystkich pozycji od najwyższej do najniższej w oparciu o uśrednione wyniki,
 • nieograniczona liczba oceniających,
 • dodatkowe pisemne komentarze oceniających zawarte w raporcie z badania,
 • wyniki kategorii ujęte są w obszarach Pozycji, Przyzwolenia, Skuteczności, Rozwoju Innych i Autorytetu Osobistego, zgodne z modelem 5 poziomów przywództwa Johna Maxwella.

Nasza kompleksowa usługa obejmuje następujące 3 komponenty:

 1. wsparcie systemowe – wykorzystanie informatycznego systemu online do zbierania danych i administrowania procesem oceny 360,
 2. metodykę oceny zgodną w 100% z modelem 5 poziomów przywództwa,
 3. feedback – sesje informacji zwrotnych udzielanych przez doświadczonych praktyków mentoringu biznesowego i certyfikowanych członków The John Maxwell Team

Charakterystyka narzędzia

Wykorzystywane przeze mnie narzędzie charakteryzuje się następującymi cechami, zapewniającymi skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie oceny 360:

 • pełna obsługa badania dla uczestników w języku polskim oraz w angielskim,
 • raporty końcowe dla uczestników w języku polskim oraz angielskim,
 • możliwość prowadzenia procesu oceny samodzielnie przez pracowników Klienta, bez potrzeby angażowania dostawcy, poprzez łatwy interfejs operatora,
 • pełna anonimowość indywidualnych ocen w procesie badania 360 dla osób oceniających,
 • możliwość rozpoczęcia badania od razu w momencie dostarczenia przez Klienta danych uczestników (nie ma konieczności konfiguracji narzędzia),
 • brak ograniczeń co do liczby uczestników, zarówno ocenianych, jak i oceniających,
 • format raportów umożliwiający ich porównywanie z poprzednimi badaniami osób ocenianych w metodologii 5 poziomów przywództwa w firmie i organizacji, co pozwala na zachowanie spójnego modelu oceny oraz rozwoju kompetencji przywódczych w firmach posługujących się modelem 5 poziomów,
 • zabezpieczenia informatyczne oraz organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania danych zgodne z RODO, w tym zapewnienie anonimowości oceniających,
 • możliwość bezzwłocznego – niezależnie od skali projektu – wdrożenia oceny i uzyskania wyników badania.

Charakterystyka metodyki

Metodyka badania jest w pełni zgodna z modelem 5 poziomów przywództwa, której autorem jest dr John C. Maxwell i obejmuje 64 atrybuty lidera przez niego zdefiniowane.

Model 5 poziomów przywództwa w firmie i organizacji:

 • jest jasną, klarowną i praktyczną koncepcją przywództwa, której może się nauczyć każdy lider,
 • został sprawdzony w tysiącach firm i organizacji w ponad 120 krajach na całym świecie,
 • zakłada on, że przywództwo wynika z podejmowanych działań, a nie tylko z zajmowanego stanowiska,
 • zakłada, że miarą skuteczności przywództwa jest wpływ, a nie tytuł.

Model 5 poziomów przywództwa stanowi jasny plan rozwoju cech i kompetencji przywódczych – stawania się naturalnym liderem.

Sesje informacji zwrotnych

Każda ocena jest zakończona indywidualną sesją informacji zwrotnych.

 • sesje są prowadzone przez certyfikowanych przez samego dr. Johna Maxwella członków The John Maxwell Team wymienionych na stronie tej organizacji: https://www.johnmaxwellgroup.com/coaches/,
 • trenerzy prowadzący sesje mają własne, ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu biznesem, potrafią przełożyć otrzymane przez uczestników wyniki na specyfikę ich wyzwań z racji stanowisk, które zajmują,
 • praca trenerów biznesowych jest poddawana stałej superwizji w ramach programu mentoringu The John Maxwell Team.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat badania kompetencji i kultury przywódczej typu 360? Nie wiesz, czy masz odpowiednie predyspozycje do tego, by objąć przywództwo w firmie lub organizacji? A może chcesz postawić na rozwój swoich umiejętności w zakresie zarządzania zespołem? Sprawdź pełną ofertę moich szkoleń, warsztatów oraz sesji coachingowych.