Wartość

Kompetencje, współpraca oraz charakter!

Niezależnie od tego, czy dotyczy to życia zawodowego, czy osobistego, własnych osiągnięć czy też osiągnięć firmy, ludzie, którzy stają się liderami i tworzą trwałą wartość biznesową lub osobistą, odznaczają się trzema cechami:

1. Po pierwsze, znają się na tym, czym się zajmują – innymi słowy dysponują zestawem określonych kompetencji niezbędnych do odniesienia sukcesu w tym, czemu się poświęcają, tzn. znają dziedzinę, branżę, dyscyplinę lub cokolwiek innego, czego dotyczy ich działalność.

Jest jednak wielu ludzi, którzy są kompetentni i dobrzy w tym, co robią, ale nie stają się oni liderami i nie odnoszą sukcesów. Wykonują „dobrą robotę”, są szczęśliwi i spełnieni, ale… jest w tym jakieś „ale” niespełnienia. Ludzi, którzy osiągają prawdziwe sukcesy, charakteryzuje jeszcze inna cecha:

2. Umieją budować relacje z innymi ludźmi, tzn. potrafią wykorzystywać swoje kompetencje i umiejętności do tego, aby porozumiewać się i współpracować z innymi ludźmi w sposób, który będzie równocześnie korzystny dla wielu stron. Wchodzą na znacznie wyższy poziom niż „dobra robota”. Budują zespoły, nawiązują relacje i umieją współpracować, zwielokrotniając skalę tego, co mogliby zbudować w pojedynkę.

A jeżeli ktoś naprawdę chce osiągnąć trwały sukces i budować niepodważalną wartość, musi również mieć trzecią cechę:

3. Musi mieć charakter, aby nie zepsuć tego, co osiągnie.

W pracy coachingowej, mentoringowej i szkoleniowej zwracam szczególną uwagę uczestników programów na konieczność zachowania równowagi między powyższymi elementami. Jej brak może bowiem prowadzić do tzw. kryzysów niezrównoważonego rozwoju, których częstą konsekwencją jest utrata budowanej wartości, czasami kosztem wielu lat wysiłków.

Firmy i organizacje

Konieczny jest równomierny rozwój budowanych firm i organizacji w dwóch obszarach:

I

inteligencji firmy czyli odpowiedniej strategii biznesowej, adekwatnych, podejmowanych działań taktycznych przez firmę i jej kierownictwo, dobrą organizację, procesy biznesowe, systemy informatyczne, rozwiązania finansowe, relacje inwestorskie oraz szereg podobnych elementów powodujących, że potencjał danej firmy może być w pełni wykorzystany w danym otoczeniu rynkowym i konkurencyjnym,

II

zdrowia firmy czyli jej kultury. Kultura organizacji jest unikalnym, niezwykle trudnym do skopiowania czynnikiem sukcesu danej organizacji, w przeciwieństwie do tzw. twardych cech, nazwanych powyżej inteligencją firmy. Zdrowie firmy obejmuje między innymi takie aspekty jak: morale pracowników, ich zaangażowanie w realizowane zadania, rotację pracowników, markę pracodawcy, stopień „upolitycznienia” firmy, niewymuszoną dyscyplinę pracy, umiejętność konfrontowania się z realiami oraz odwagę w podejmowaniu właściwych działań mających prowadzić do budowy trwałej wartości firmy.

O sukcesie firmy i organizacji nie decyduje samodzielnie jej „inteligencja” lub „zdrowie”, lecz „inteligencja” oraz „zdrowie”.