Mastermind

Uczestnictwo w grupie Mastermind to wspólna, systematyczna praca w kameralnej grupie menedżerów i liderów. Jest to sprawdzona i niezwykle skuteczna metoda praktycznego rozwoju kompetencji oraz umiejętności przywódczych i zarządczych. To połączenie warsztatu, studium, coachingu grupowego oraz burzy mózgów. Uczestnicy uczą się sprawdzonych i skutecznych praktyk z obszaru przywództwa, zarządzania, komunikacji, pracy zespołowej oraz inspiracji, mobilizując się wzajemnie do stosowania zdobywanej wiedzy w praktyce zarządczej i przywódczej.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w grupie Mastermind?

 • Poszerzenie własnych doświadczeń i pewności siebie jako lidera i menedżera
 • Zwiększenie swojej sprawności jako lider i menedżer
 • Zwiększenie swoich umiejętności interpersonalnych
 • Rozbudowa sieci kontaktów biznesowych i osobistych o osoby, na których można polegać
 • Możliwość uzyskania szczerych opinii, rad i pomysłów podczas burzy mózgów
 • Skorzystanie z doświadczenia i umiejętności innych członków grupy
 • Zapoznanie się z niepodważalnymi zasadami przywództwa, komunikacji i pracy grupowej
 • Przygotowanie i realizowanie w praktyce własnego planu działania
 • Motywacja płynąca od grupy do wypełniania przyjętych planów i celów
 • Możliwość dokonania krytycznego wglądu w siebie jako menedżera i lidera
 • Możliwość otrzymania szczerej informacji zwrotnej
 • Wsparcie od pozostałych uczestników, które pomaga utrzymać pozytywne nastawienie
 • Wspólna praca w grupie osób zmagających się z podobnymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi

Kto może uczestniczyć w grupie Mastermind?

Prowadzone przeze mnie grupy Mastermind są przeznaczone dla osób, które kierują zespołami ludzi, zajmują stanowiska kierownicze, od których oczekuje się kierowania pracami innych osób. Praca z formule Mastermind przeznaczona jest głównie dla liderów, menedżerów, przedsiębiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich zainteresowanych tego typu umiejętnościami.

Jakie są formy pracy?

Prowadzę otwarte i zamknięte (“in-company”) grupy Mastermind. Zamknięta grupa Mastermind obejmuje pracę na zlecenie firmy, organizacji lub instytucji i jest dedykowana wyłącznie dla jej pracowników lub osób przezeń zgłoszonych. Zakłada się stałość składu grupy, tzn. nie ma możliwości zamiany jednego uczestnika na innego po rozpoczęciu pracy. Spotkania odbywają się zwykle co tydzień. Każde spotkanie trwa około 90 minut. Niektóre grupy Mastermind mają charakter wirtualny, tzn. uczestnictwo odbywa się w formie telekonferencji lub wideokonferencji za pośrednictwem Internetu. W pracach grupy Mastermind wykorzystywane są podręczniki dotyczące omawianego zagadnienia, wykłady i inne materiały dostępne dla uczestników. Grupa liczy maksymalnie 10 osób.

Jakie są tematy przewodnie?

Przykładowe grupy zagadnień, którymi zajmujemy się w trakcie pracy to:

 • Przywództwo w firmie i organizacji
 • Budowa efektywnych umiejętności komunikacyjnych i zdrowych relacji w firmie
 • Rozwój zawodowy i osobisty