Szkolenie z rozwoju kompetencji miękkich

Wraz ze swoim zespołem z Inspire Leadership, prowadzę dedykowane dla firm i zespołów, dostosowane do ich potrzeb, szkolenia biznesowe z rozwoju kompetencji przywódczych oraz zarządczych.

Preferowaną i polecaną przeze mnie metodą jest unikalna praca w formie grup MASTERMIND – są to systematyczne szkolenia w kameralnych zespołach 8-12 osób, stanowiące połączenie warsztatu, studium, coachingu grupowego oraz burzy mózgów. Prowadzone przeze mnie zajęcia z zakresu komunikacji dotyczą: przywództwa, relacji, inspiracji i motywacji oraz rozwoju osobistego.

Do najczęściej stosowanych należą:

Akademia lidera

Jest to program szkolenia, w skład którego wchodzi 30 godzin zajęć poświęconych następującym grupom zagadnień:

  • Przywództwo w firmie i organizacji
  • Rozwój osobisty
  • Zmiana i komunikacja
  • Praca zespołowa
  • Zarządzanie zespołem

Program oparty jest o wnioski I rekomendacje sformułowane przez takich ekspertów w dziedzinie przywództwa oraz zarządzania jak: dr John C. Maxwell, Jim Collins, Patrick Lencioni, Peter Drucker, a także o podstawy psychologii zarządzania i relacji zaczerpnięte z prac prof. Daniela Kahnemana, Roberta Cialdiniego i Daniela Golemana, jak również o moje własne doświadczenia.

Akademia pracy zespołowej

Jest to program, w skład którego wchodzi 15 godzin zajęć poświęconych kluczowym zasadom pracy w zespołach.