Diagnoza organizacyjna

Budowa zgranego, wydajnego i dobrze funkcjonującego zespołu jest kwestią kluczową, lecz równocześnie bardzo trudną, ze względu na konieczność łączenia wielu aspektów, m.in. zagadnień z dziedziny psychologii, organizacji, zarządzania, komunikacji. Wraz z moim zespołem dysponuję metodami diagnozującymi istnienie tzw. dysfunkcji pracy zespołowej oraz narzędziami i rozwiązaniami, które pozwalają te dysfunkcje ograniczyć lub wręcz wyeliminować. Działania te prowadzą do zwiększenia efektywności zespołów oraz poprawy jakości i skuteczności pracy.