Coaching zespołowy i grupowy

warsztaty strategiczne oraz facylitacja spotkań zarządów, kadr kierowniczych i zespołów projektowych

Coaching zespołowy i grupowyJestem przekonany, że coaching kadry zarządzającej oraz facylitacja spotkań zarządów mogą pomóc w znacznym zwiększeniu wydajności Waszej organizacji!

Coaching zespołowy i grupowy dedykowany zarządom i zespołom kierowniczym przyspiesza przechodzenie przez fazy rozwoju zespołu, tj. formowanie, sztormowanie, normowanie i działanie, a tym samym przyspiesza rozwój firmy i jej kultury. Zarząd i zespół zarządczy wyznaczają kierunek strategiczny dla firmy, zaś zachowanie i postawy członków zarządu wyznaczają jej kulturę. Wielu liderów doświadcza ogromnej presji na szybki rozwój swoich firm, często w bardzo dynamicznych i niepewnych warunkach. Coaching zarządów i zespołów kierowniczych pomaga liderom budować zespoły, które osiągają wysokie wyniki.

  • Moje podejście do coachingu zespołowego często zaczyna się od diagnozy – starannego zebrania informacji zwrotnych poprzez ankiety, badania 360 i wywiady z samym zespołem, zarządem firmy i innymi osobami, które mają szerokie kontakty z zespołem kierowniczym.
  • Przeprowadzam również ilościową ocenę pracy i dynamiki zespołu.
  • Opracowuję i prezentuję wyniki diagnozy, omawiam mocne strony i możliwości rozwoju oraz wspólnie z zespołem ustalamy cele rozwojowe.

Coaching zespołowy i grupowy odbywa się w kontekście bieżącej pracy. Nad indywidualnymi i zespołowymi celami rozwojowymi pracujemy w ramach regularnych spotkań w firmie wyjazdów oraz sesji roboczych w podzespołach, jeżeli jest to potrzebne.

Coaching zespołowy i grupowy przynosi wiele korzyści dla zespołu i organizacji. Po pierwsze, pomaga określić, w jakich obszarach zespół powinien się rozwijać. Po drugie, dzięki niemu zespoły uczą się lepiej ze sobą współpracować, budować zaufanie, skutecznie i konstruktywnie się konfrontować, zwiększać zaangażowanie i współodpowiedzialność. Po trzecie, koncentrują się na osiąganiu celów poprzez doskonalenie się oraz wpływanie na zmiany w relacjach pomiędzy członkami zespołu. Zaufanie, jasność celów, ich wzajemne dopasowanie oraz poprawa kultury organizacyjnej i jej zdrowia są powszechnymi rezultatami coachingu zespołowego. Co najważniejsze, coaching zespołowy przekłada się na wymiernie wyższą efektywność zespołu i poprawia zdolność zespołu do osiągania kluczowych wyników strategicznych.

Metoda coachingu zespołowego jest idealnym rozwiązaniem w przypadku ważnych, jednorazowych lub cyklicznych strategicznych spotkań zarządów, kadr kierowniczych i zespołów projektowych. Pozwala ona wykorzystać potencjał, wiedzę i kompetencje uczestników sesji, zapewniając optymalne rozwiązania, których autorami są uczestnicy spotkania.