Kwadrant Ofmana | Model Core Quadrant®

Czym jest Kwadrant Ofmana (Core Quadrant®)?

Koncepcja Core Quadrant została opracowana przez Daniela Ofmana w połowie lat dziewięćdziesiątych. Według niej każda osoba posiada tzw. “cechy rdzenne” – podstawowe, charakteryzujące każdego indywidualnie cechy jego/jej osobowości. Ich świadomość pozwala równocześnie na ich pełniejsze wykorzystanie i lepsze radzenie sobie w życiu w wyzwaniach osobistych i zawodowych oraz w relacjach z innymi. Jednocześnie, poza cechami rdzennymi, mamy do czynienia z tzw. “pułapkami”  – czyli nadmiarowością naszych “cech rdzennych”. Gdy za bardzo wykorzystujemy nasze “cechy rdzenne”, mogą stać się dla nas pułapką i de facto ograniczeniem w naszym rozwoju. Z kolei spotkanie na swojej drodze osoby, którą cechują przeciwności naszych “pułapek”, może być dla nas nie lada “wyzwaniem”. W ekstremalnym przypadku w stosunku do osoby, której cechy rdzenne są przeciwieństwem naszych cech rdzennych, możemy czuć tzw. “alergię”. Koncepcja Core Quadrant pozwala nam zrozumieć różnice, które istnieją między ludźmi. Pomaga każdej osobie dowiedzieć się więcej o sobie oraz, w rezultacie, rozwinąć się dzięki identyfikowaniu swoich “alergii” i “pułapek”. Metoda ta jest wykorzystana w pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Szkolenia ceryfikujące Core Quadrant

Prowadzimy kursy certyfikujące dla trenerów Core Quadrant® w Polsce. Uczestnictwo oraz ukończenie tego intensywnego kursu umożliwią uczestnikom pełne wykorzystywanie tej metody we własnej praktyce, np. szkoleniowej, coachingowej, trenerskiej, terapeutycznej, doradczej. Kurs ten jest jednocześnie bardzo głębokim doświadczaniem związanym ze zrozumieniem siebie oraz innych osób, wynikającym z poznania cech rdzennych, pułapek, wyzwań i alergii.

Nagranie webinaru z Danielem Ofmanem, który miał miejsce 2 czerwca 2020 r.

“Kim jestem? Poznaj swoje cechy rdzenne, by lepiej wykorzystać naturalne predyspozycje w życiu i biznesie!”

– książka Daniela Ofmana będąca wprowadzeniem do koncepcji Core Quadrant.

Kim jestem? Poznaj swoje cechy rdzenne…

Aby żyć pełniej i poczuć więcej energii do życia, musimy czasami stanowczo porozmawiać sami z sobą, zakłócić swój spokój i zadać sobie pytanie: „Kim jestem?!”. Powiedzieć: „Hej, obudź się!”, „Siadaj i słuchaj!” albo „Rusz się!”. Właśnie w takich chwilach przydatny może okazać się przysłowiowy bat nad głową, niezależnie od tego, czy będzie on pochodził z naszego wnętrza, czy gdzieś z zewnątrz. Jeżeli jednak zbyt często będziemy oczekiwali takiego właśnie motywatora, aby zacząć działać, to w końcu motywator utraci swą moc. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po jakimś czasie zamiast motywować nas do działania zacznie nas popychać w kierunku przeciwnym lub wręcz zacznie służyć jako koło ratunkowe. Albo, co gorsza, zaczną nam dźwięczeć w uszach oceny na nasz temat: „nigdy nic nie robisz dobrze” lub osądzające pytania: „czy nigdy się niczego nie nauczysz?”. Wówczas to, co miało nas motywować do działania nie będzie wcale spełniało swojej roli, lecz stanie się czymś w rodzaju oskarżającego autorytetu wydającego na nasz temat wartościujące oceny lub nawet wyroki. A właśnie wartościujące oceny, które wystawiamy zarówno innym jak i sobie samym potrafią skutecznie stłumić chęć do życia. Podobnie działa niezadowolenie z siebie i z innych. Umiejętność dostrzegania odmienności bez jednoczesnego formułowania ocen – spostrzegawczość bez szufladkowania – to skomplikowana sprawa. Dlatego dobrze jest trochę siebie zaskoczyć: spojrzeć w lustro i odkryć się na nowo, poddać siebie samego refleksji: „Kim jestem?!”, odkrywając o sobie coś fascynującego, czego się do tej pory nie wiedziało. Zaskoczenie eliminuje wartościujące oceny. Właśnie dlatego zdziwienie na twarzy dziecka jest tak poruszające. Zaskoczenie wywołuje w nas ciekawość i uśmiech na twarzy, co sprawia, że chcemy dowiedzieć się jeszcze więcej. Bodziec i zaskoczenie, gotowość do działania i otwartość idą ze sobą w parze. Wspólnie dbają o to, by nasza uwaga była skierowana zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz, dostarczając tym samym energii potrzebnej do rozwoju, rozkwitu i stawania się kimś więcej. O tym właśnie jest ta książka.