Co powiedział Ci rok 2017?

Jakiś czas temu jeden z moich klientów, dbając o rozwój kadr kierowniczych i pracowników, zainicjował w swojej firmie cykliczny program rozwoju kompetencji przywódczych. Podczas spotkania otwierającego doroczną edycję tego programu pokusił się o drobny, lecz bardzo inspirujący żart. Występując przed uczestnikami i zachęcając swoich kolegów i koleżanki do rozwoju powiedział, że często czekamy na jakiś […]

Read more ...
Przywództwo a wyprawa na księżyc

Miałem ostatnio niezwykłą przyjemność odwiedzić Kennedy Space Center na Przylądku Canaveral na Florydzie.  Z Kennedy Space Center (KSC) wiąże się wiele niezwykłych historii i lekcji przywództwa. Aby zrozumieć kontekst powstania KSC, trzeba wrócić do tego, co działo się na świecie pod koniec lat 50-tych i na początku 60-tych. Stany Zjednoczone sromotnie przegrywały walkę ze Związkiem Radzieckim, jeżeli […]

Read more ...