Co powiedział Ci rok 2017?

Jakiś czas temu jeden z moich klientów, dbając o rozwój kadr kierowniczych i pracowników, zainicjował w swojej firmie cykliczny program rozwoju kompetencji przywódczych. Podczas spotkania otwierającego doroczną edycję tego programu pokusił się o drobny, lecz bardzo inspirujący żart. Występując przed uczestnikami i zachęcając swoich kolegów i koleżanki do rozwoju powiedział, że często czekamy na jakiś […]

Read more ...
Odcienie przywództwa

W cyklu audycji “Kwadrans z Ekspertem” redaktor  Sławomir Szczepaniec przeprowadził ze mną rozmowę, po której zamieścił następujący bardzo miły komentarz:  “Pan Maciej podczas nagrania urzekł mnie radiową dykcją (kto pamięta spikerów programu II P.R.?) i erudycją. Dla mnie jako dziennikarza obie cechy stanowią dużą wartość. To równie ważne – jak profesjonalizm – którego panu Maciejowi […]

Read more ...
Jak zadbać o etykę w firmie

Artykuł autorstwa Macieja Wiśniewskiego opublikowany na łamach magazynu Personel Plus –  fachowego miesięcznika dla branży HR.    Jak budować etyczne firmy? W obliczu druzgocących skandali, których od dwóch dekad spektakularnie, raz po raz, doświadcza świat biznesu i polityki, a także organizacje społeczne i wyznaniowe, mówienie o etyce, a w szczególności o etyce biznesu, stało się modne. […]

Read more ...

Panie Boże! Do tej pory nie mogę sobie niczego zarzucić. Nie obgadywałem, nie straciłem panowania nad sobą, nie byłem chciwy, nie byłem w złym humorze. Nie robiłem nikomu przykrości, nie postępowałem egoistycznie ani kompletnie beztrosko. I cieszę się z tego powodu. Ale za kilka minut, Panie Boże, zamierzam wstać z łóżka. I od tej pory, […]

Read more ...
Szukamy tego, co znamy…

Efekt potwierdzania, zwany też błędem konfirmacji, to zjawisko psychologiczne polegające na ludzkiej tendencji do preferowania i poszukiwania informacji potwierdzających wcześniejszej przypuszczenia danej osoby, niezależnie od prawdziwości tych informacji. Innymi słowy, szukamy potwierdzenia słuszności naszego myślenia czy działania. Mam od dłuższego czasu możliwość obserwacji tego zjawiska, pracując z innymi osobami jako konsultant, coach, trener czy mentor. […]

Read more ...
Przywództwo a wyprawa na księżyc

Miałem ostatnio niezwykłą przyjemność odwiedzić Kennedy Space Center na Przylądku Canaveral na Florydzie.  Z Kennedy Space Center (KSC) wiąże się wiele niezwykłych historii i lekcji przywództwa. Aby zrozumieć kontekst powstania KSC, trzeba wrócić do tego, co działo się na świecie pod koniec lat 50-tych i na początku 60-tych. Stany Zjednoczone sromotnie przegrywały walkę ze Związkiem Radzieckim, jeżeli […]

Read more ...
Chcesz odnieść sukces?

CHCESZ ODNIEŚĆ SUKCES?*   Jak wiadomo, wiele przeszkód może pojawiać się na drodze osoby nawet bardzo wysoko zmotywowanej. Dziś jednak omówię jedyną przeszkodę, która będzie zawsze stała na drodze do odniesienia sukcesu – BRAK DZIAŁANIA. PODJĘCIE DZIAŁANIA jest WIELKĄ GRANICĄ, która oddziela… – czynnych od biernych, – posiadających od tych, którym brakuje, – triumfatorów od […]

Read more ...