Przetwarzanie danych osobowych

Pozostawiając swoje dane na niniejszej stronie (“Rejestracja”) takie jak: imię, nazwisko i e-mail zgadzasz się, że:

1. Twoje dane przetwarzane są przez Inspire Leadership Sp. z o.o. Spółkę komandytową reprezentowaną przez Inspire Leadership Sp. z o.o., reprezentowaną przez Macieja Wiśniewskiego, Prezesa Zarządu (“Właściciel strony”) jako administratora danych Użytkowników (“Użytkownicy”), będących osobami fizycznymi w zakresie danych podanych przy Rejestracji.
2. Właściciel strony przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług i przekazywania informacji, których przekazywanie deklaruje Właściciel strony, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Właściciel strony umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Inspire zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
3. Właściciel strony wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem stroną www – adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
4. Możesz otrzymywać informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dotyczą tylko i wyłącznie usług oferowanych przez Właściciela strony.