Administratorem danych osobowych jest Inspire Leadership Sp. z o.o. Sp. k. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności.