Doradzam prezesom, członkom zarządów, właścicielom firm oraz ich zespołom w obszarach przywództwa, zarządzania, organizacji i komunikacji. Wyższa kadra zarządzająca napotyka na takie same wyzwania jak wszyscy liderzy z jedną istotną różnicą – konsekwencje ich działań: tego, co mówią, co robią, jak zachowują się w obliczu wyzwań, mają wpływ na działania innych, czasem setek czy tysięcy innych osób.

Kluczową umiejętnością, jaką powinni posiadać członkowie wyższej kadry zarządczej jest inspirowanie ludzi do jednoczesnego podążania w jasno określonym, wspólnym kierunku, dążenia do osiągnięcia wspólnego celu oraz realizacji we właściwy sposób odpowiednich zadań przez właściwie dobrany zespół ludzi.

Niestety, poprzestanie jedynie na zdobyciu wiedzy o tym, co należy zrobić, rzadko wystarcza do osiągnięcia wyznaczonego celu i zbudowania skutecznej organizacji.

Już samo określenie i jasne sformułowanie misji, wizji lub strategii może stanowić nie lada wyzwanie. Podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów o tym, co robić, a czego nie, wyraźne komunikowanie tych wyborów reszcie organizacji oraz uzyskanie wsparcia kluczowych osób (z których część może się z Tobą nie zgadzać lub wręcz nawet nie chcieć, abyś odniósł sukces) i pełnego zrozumienia podejmowanych decyzji oraz właściwego ukierunkowania działania ich podwładnych, jest jeszcze trudniejsze. I o wiele ważniejsze.

Pracuję z wyższą kadrą kierowniczą w formie sesji doradczych, spotkań mentoringowych i coachingowych, a także pomagając przy opracowaniu i weryfikowaniu strategii. Sesje te mają charakter indywidualny lub warsztatowy z grupą liderów danej organizacji.

_________

Jeżeli jesteś zainteresowany/a usługami doradczymi
prosimy o kontakt: maciej@maciej-wisniewski.com