bigimg_6075xMaciej Wiśniewski specjalizuje się w zakresie przywództwa, zarządzania, skutecznej komunikacji, organizacji i rozwoju biznesu. Na co dzień pracuje z przedsiębiorcami, liderami, menedżerami, firmami i zespołami, wspomagając ich jako konsultant, mentor, coach i trener biznesu w osiąganiu efektywności oraz skuteczności zawodowej i osobistej.

Od 2001 był członkiem zarządów czołowych firm konsultingowych (Andersen Business Consulting, Deloitte). Zarządzał też polskimi i międzynarodowymi firmami świadczącymi usługi profesjonalne i technologiczne (S&T, Fujitsu). Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych, usługowych i inwestycyjnych.

Jest współzałożycielem i prezesem zarządu firmy Inspire Leadership, której misją jest dzielenie się z klientami – firmami, przedsiębiorcami liderami i menedżerami – najlepszymi i sprawdzonymi praktykami i rozwiązaniami w zakresie przywództwa  i zarządzania, pomagając im osiągać coraz większą skuteczność zawodową i osobistą. Jest senior trenerem i wykładowcą Akademii Psychologii Przywództwa – studiów podyplomowych, programu psychologii przywództwa – Jacka Santorskiego, realizowanego w Szkole Biznesu Politechnki Warszawskiej.

Maciej Wiśniewski współpracuje ze światowej sławy ekspertami w dziedzinie przywództwa, komunikacji oraz coachingu i mentoringu przywódczego, m.in. z dr. Johnem C. Maxwellem. Jest członkiem The John Maxwell Team, czołowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów, trenerów i mówców, certyfikowanych osobiście przez Johna C. Maxwella, którzy mają kompetencje oraz uprawnienia do prowadzenia pracy na podstawie autorskich programów dr. Maxwella. 

Ukończył Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Chicago (studia MBA) oraz IESE Business School w Barcelonie, jak również Leadership Development Program na IMD w Lozannie oraz Podyplomowe Studium Coachingu przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Maciej ma też doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania metodologii MBTI® – jest certyfikowanym trenerem tej metody. Posiada uprawienia do prowadzenia badań w zakresie określania typów osobowości przy wykorzystaniu MBTI® jako narzędzia wspomagającego optymalne funkcjonowanie człowieka w sytuacjach zawodowych i osobistych.

Pracuje też wykorzystując Racjonalną Terapię Zachowania (RTZ). Ukończył szkolenia w zakresie RTZ w Polskim Stowarzyszeniu Psychologii Behawioralnej i posiada certyfikat RTZ wydany przez to stowarzyszenie. Stosuje adaptację RTZ do potrzeb, warunków i realiów pracy w środowisku biznesu.

Kontakt ze Maciejem jest możliwy pod adresem: maciej@maciej-wisniewski.pl