Praca w trybie 1O1, czyli “One-On-One” to intensywna, indywidualna praca o charakterze mentoringowo-coachingowym dla przedsiębiorców, członków zarządów i kadr kierowniczych.

Kultura wielu organizacji wspiera ukrywanie niekompetencji. Gdy nie jesteś świadomy swojej niekompetencji, nie możesz podejmować działań, aby się rozwijać. Milowym krokiem w rozwoju każdego człowieka jest przejście od nieświadomej niekompetencji do świadomej kompetencji. Rolą coacha i mentora jest pomóc klientowi porzucić dotychczasowe ukrywanie niekompetencji, zdobyć właściwą wiedzę oraz podjąć konkretne działania, prowadzące do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jak bowiem powiedział Carl Gustav Jung: “Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”

COACHING

Profesjonalny coaching jest sprawdzoną i skuteczną metodą pracy indywidualnej lub grupowej, której celem jest wsparcie klientów w zwiększaniu tempa rozwoju oraz polepszeniu efektów działania. Pośrednim celem coachingu jest uczenie klienta samodzielnego szukania odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. W coachingu zakłada się, że każda osoba jest z natury kreatywna oraz pomysłowa i jest wyposażona w niezbędne zasoby do tego, aby samodzielnie stawiać czoła i rozwiązywać pojawiające się wyzwania i problemy. Często jednak napotyka na trudności w korzystaniu ze swej kreatywności czy inicjatywy w życiu zawodowym i osobistym.

Jako profesjonalista i praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i osobistym oraz, zachowując zasady obowiązujące w  The John Maxwell Team, dostosowuję sposób, tempo oraz tryb pracy do konkretnych potrzeb klienta, aby pomóc mu w wypracowaniu rozwiązań oraz najbardziej odpowiednich dla niego strategii działania.

MENTORING

W procesie mentoringowym szczególny nacisk kładziemy na dzielenie się doświadczeniami mentora z klientem, natomiast w procesie coachingowym podkreśla się odnajdywanie przez klienta własnych rozwiązań. O ile w relacji coachingowej coach nie doradza ani nie dzieli się swoimi doświadczeniami zawodowymi czy osobistymi, to dzielenie się tymi doświadczeniami jest sednem mentoringu. Mentoring jest procesem przekazywania wiedzy, kapitału społecznego i wsparcia mentee w obszarach pracy, kariery, rozwoju zawodowego oraz osobistego.

_________

Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą coachingową lub mentoringową w modelu 101 Intensive
prosimy o kontakt: maciej@maciej-wisniewski.com

_________