Kwadrant Ofmana | Model Core Quadrant®

Czym jest Kwadrant Ofmana (Core Quadrant®)?

Koncepcja Core Quadrant została opracowana przez Daniela Ofmana w połowie lat dziewięćdziesiątych. Według niej każda osoba posiada tzw. “cechy rdzenne” – podstawowe, charakteryzujące każdego indywidualnie cechy jego/jej osobowości. Ich świadomość pozwala równocześnie na ich pełniejsze wykorzystanie i lepsze radzenie sobie w życiu w wyzwaniach osobistych i zawodowych oraz w relacjach z innymi. Jednocześnie, poza cechami rdzennymi, mamy do czynienia z tzw. “pułapkami”  – czyli nadmiarowością naszych “cech rdzennych”. Gdy za bardzo wykorzystujemy nasze “cechy rdzenne”, mogą stać się dla nas pułapką i de facto ograniczeniem w naszym rozwoju. Z kolei spotkanie na swojej drodze osoby, którą cechują przeciwności naszych “pułapek”, może być dla nas nie lada “wyzwaniem”. W ekstremalnym przypadku w stosunku do osoby, której cechy rdzenne są przeciwieństwem naszych cech rdzennych, możemy czuć tzw. “alergię”. Koncepcja Core Quadrant pozwala nam zrozumieć różnice, które istnieją między ludźmi. Pomaga każdej osobie dowiedzieć się więcej o sobie oraz, w rezultacie, rozwinąć się dzięki identyfikowaniu swoich “alergii” i “pułapek”. Metoda ta jest wykorzystana w pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Szkolenie ceryfikujące Core Quadrant

W dniach 6-9 grudnia (trzy dni) planujemy przeprowadzenie kursu certyfikującego dla trenerów Core Quadrant® w Polsce. Uczestnictwo oraz ukończenie tego intensywnego kursu umożliwią uczestnikom pełne wykorzystywanie tej metody we własnej praktyce, np. szkoleniowej, coachingowej, trenerskiej, terapeutycznej, doradczej. Kurs ten jest jednocześnie bardzo głębokim doświadczaniem związanym ze zrozumieniem siebie oraz innych osób, wynikającym z poznania cech rdzennych, pułapek, wyzwań i alergii. Z racji na obecną niepewną sytuację epidemiczną nie podajemy szczegółów i nie prowadzimy jeszcze zapisów, lecz wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wstępnego przedstawienia nam swojego zainteresowania. Będziemy informować więcej, gdy sytuacja stanie się trochę bardziej przejrzysta. Nie stanowi to oczywiście przeszkody, aby wstępnie zarezerwować sobie te dni w swoim w kalendarzu. Zapraszam do wstępnej rejestracji (jeżeli formatka z zapisami poniżej nie jest widoczna proszę kliknąć tutaj>> lub prosimy o kontakt mailowy>>):

Webinar z Danielem Ofmanem z dnia 2 czerwca 2020 r.

Nagranie webinaru z Danielem Ofmanem, który miał miejsce 2 czerwca 2020 r.